התרחשות הטקסט האקדמי: מיצג על אחורי הקלעים של כתיבה וחיבור מוסדיים


דר' חיים נוי

ביסוד הכתיבה האקדמית מצויה ההפרדה בין הכתיבה כתהליך מורכב ומוחשי, ובין ה"טקסט" כתוצר או מוצר. זוהי הבחנה דיכוטומית בין התנאים החומריים והפוליטיים, המהווים את התשתית של תהליכי כתיבה אקדמית-מוסדית מחד, והמעמד הגמור, המנותק ממחבר והמופשט מגשמיות, של ה"טקסט" האקדמי, מאידך. דיכוטומיה זו מהווה את המלט המחבר יחדיו את מבצר הידע האקדמי "האובייקטיבי". המציג מאפשר ומזמין צפייה מקרוב באתר של כתיבה אקדמית—שולחן עבודה ומחשב נייד—שהם מקום עבודתי מדי יום, כל היום, המצויים בקומה הרביעית של ספריית מדעי החברה והרוח בקמפוס של האוניברסיטה העברית על הר-הצופים. בעזרת צפייה אוטו-אתנוגראפית זו, והפיכת החוקר ותהליכי ייצור הידע לגלוי, אני בוחן מקרוב את המורכבות של תהליכי ההפקה של טקסטים אקדמיים. אני שואל מהי הסביבה החומרית והחברתית המהווה את המסגרת בה מופקים טקסטים אקדמיים? מהם סוגי התהליכים הסמיוטיים המעורבים ביצירת טקסטים אלה, ומה מעמד המחבר/ת (ה-author) בתהליך ההפקה של המסמך/המאמר? אני טוען ש סביבה זו היא מעין סדנא בה ייצורו של הטקסט אינו רק תהליך רציונאלי-מדעי, אלא תהליך אסוציאטיבי ורגשי ביסודו, הנושא היבטים חומריים וגשמיים (פלסטיים). בסביבה זו "המחבר" הוא רק אחד השחקנים הפועלים, אחד האינטראקטים, השותפים בתהליכיות המהווה היא עצמה סוכן ייצור מרכזי של טקסטים אקדמיים. נקודת מבט זו מושפעת מעבודות אתנוגראפיות המתעדות כתיבה וייצור מסמכים במסגרות מוסדיות-אידיאולוגיות, תוך יישום של גישות פוסט-סטרוקטוראליות וביקורתיות. (למשל Blommaert; Latour & Woolgar; Silverstein & Urban). במסגרת המציג אני ממחיש את החלל של "סדנת האמן" על-ידי חיבורם של שני מימדי ייצוג: האחד מנכיח את פעולות יצירת הטקסט האקדמי: כתיבה אקדמית in vivo, בה הטקסט הנכתב מוקרן תוך-כדי-כתיבתו על מסך, וכך מתאפשרת החשיפה את תהליך מוסתר של כתיבה. המימד השני הוא סיפורי, וכולל מספר נרטיבים המעשירים את התמונה של הכתיבה, והמספרים על ההיבטים האינטי-דמוקרטיים ואנטי-אובייקטיביים הקשורים בעשיית הכתיבה ("הפרסום") האקדמית.


go back to Recent and Forthcoming Conferences and Presentations