חיילי צה"ל – אני מתה וחולה עליכם: מופעי מגדר והשתתפות באתר הנצחה לאומית


דר' חיים נוי

בהרצאה זו אדרש לקריאה מגדרית של המרחב ההנצחתי של אתר הנצחה לאומי בישראל, תוך התמקדות במובאות הרשומות בספר המבקרים ההנצחתי במקום. קריאה מגדרית של אתר ההנצחה הלאומי בגבעת התחמושת, בירושלים, מעלה את הזיקות ההדדיות הקושרות בין מגדר, לאומיות, וייצוגים ופרקטיקות מקומיים-ישראליים של הנצחה. בכוחה של קריאה מגדרית להעלות ולהאיר את הפוליטיקה של הייצוגים, הזהויות ומערכי הכוח—לעתים נסתרים או מובנים מאליהם—המכוננים את שדה המשמעויות הלאומי באתרי הנצחה וזיכרון. אתר ההנצחה בגבעת התחמושת הוא מנקודת מבט זו פנתיאון גברי, בו מבטא שדה משמעויות הגמוניה גברית-צברית, תוך הדרתן של נשים מן המרחב הלאומי-צבאי וביסוסו כמרחב גברי אקסקלוסיבי. קריאה מגדרית גם רגישה לפוליטיקה הקושרת קשת מורכבת של ייצוגים של במין, עם זהויות וייצוגים עדתיים, לאומיים, ומיניים (sexuality) מקומיים. קריאה זו מאפשרת לבחון את המורכבות המצטברת של הפוליטיקה של זהויות באתר הנצחה. בהרצאה זו אתמקד בקריאה של מובאות בספר מבקרים הנצחתי, אשר באמצעותה אעמוד על דפוסי ההשתתפות של המבקרות והמבקרים באתר, ואת אופני הבנתן/ם והבנייתן/ם את הנרטיב ההיסטורי אותו מבקש האתר לגולל. בניגוד למרחבי הנצחה ואנדרטאות (המבטאים לעתים קרובות תכתיבים הגמוניים, "מלמעלה"), אראה ברישומיהם של מבקרות ומבקרים בספר המבקרים באתר ההנצחה בגבעת התחמושת מופעי זהות (identity performances) והשתתפות לאומית ספונטאניים ואד-הוקיים ("מלמטה") (ר' Noy, 2008). ניתוח מופעים אלה מאיר, אם כן, לא רק את הייצוגים המגדריים במרחב ההנצחתי-לאומי, כי אם גם את פרקטיקות המופע וההשתתפות של המבקרות והמבקרים. מופעים אלה מעידים על מתחים פנים-ישראליים בין מודלים שונים של גבריות, הנאבקים על הגמוניה, כמו-גם על צורות מגדריות של מחאה, הסכמה והשתתפות באתוס הצבאי-לאומי, בהן אדון בהרצאה.


Noy, C. (2008). “Mediation Materialized: The Semiotics of a Visitor Book at an Israel Commemoration Site.” Critical Studies in Media Communication, 25(2): 175-195.


go back to Recent and Forthcoming Conferences and Presentations