ביקורים וביקורות: שיח ספר המבקרים ב"גבעת התחמושת" כאתר הזדהות והתרסה


דר' חיים נוי

בהרצאה זו אדון באנתרופולוגיה של שיח, באמצעות בחינה של אתר חברתי לא צפוי, בדמות ספר מבקרים (Visitor Book). ספרי מבקרים הנם ארטיפקטים תרבותיים-דיסקורסיביים מוכרים, המצויים באתרים המציעים חוויות אסתטיות או חינוכיות (מוזיאונים, גלריות ואטרקציות נוספות). ספרים אלה מהווים למעשה ממשק דינאמי בין קהל המבקרים באתר, ובין ההנהלה של האתר, וכן בין המבקרים לבין עצמם. הרישומים בספרי מבקרים מלמדים על אופני התרשמותם/ן והבנתם/ן של מבקרות ומבקרים באתרים, ועל העמדות כלפי האידיאולוגיה המתווכת על-ידי האתר. עמדות אלה נעות משבח והשתתפות לביקורת ומחאה. אולם בחינה של סוגות השיח המצויות בספרים אלה, תוך השענות על תיאוריות אנתרופולוגיות של השתתפות ושל שיח, מעלה כי ספרי המבקרים מהווים אתרים טקסיים של הזדהות וביקורות. בהרצאה זו אדרש לאופני הפגנתן של עמדות, הזדהויות, מחאות והפרות באתרי שיח ייחודיים אלה. אבקש לבחון את מעמדם של ספרי המבקרים כאתר תקשורתי וכזירה חברתית של מופע זהותי (performance), בעזרתו זוכים/ות המבקרים/ות במעמד של משתתפים/ות. כבכל במה חברתית המציעה אפשרויות טיקסיות ומסוגננות של נוכחות והשתתפות, גם לספרי המבקרים חוקיות אינטראקציונית משלהם, וממילא גם אופני הפרה של חוקים, ונורמות של נוכחות והשתתפות. בהרצאה אדרש לבירור היסודות התהליכיים והאינטראקציוניים המצויים בבסיס פעולות חברתיות אותן מקובל לשפוט כ"הפרות", בהקשר של בספרי מבקרים. ההרצאה תיעזר באתנוגרפיה ובניתוח שיח סמיוטי, ותתבסס על מחקר של מקרה בוחן בדמות ספר המבקרים המצוי ב"אתר ההנצחה הלאומי של גבעת התחמושת", בירושלים. ספר מבקרים זה כולל למעלה מ1000 רישומים (או "השתתפויות"), המהוות את עיקרו של הקורפוס השיחני אותו אבקש לבחון. הרישומים הרבים בספר מהווים מסמך-עדות חומרי לביקוריהם של (צליינים) יהודים באתר זה (ובירושלים בכלל), ולביקורות, אותם הם מבטאים כלפי האידיאולוגיה הלאומית והמורשת הצבאית של האתר. נראה כי על דפי הספר נטשת המערכה השנייה של "גבעת התחמושת", הקשורה גם היא בכיבושו של האתר. אולם בעת זו מדובר בצבא דיסקורסיבי ובכיבוש סמיוטי שבמרכזו הפרשנות של הניצחון בקרב "גבעת תחמושת" ובמלחמת ששת הימים בכללותה. ספר המבקרים מהווה, אם כן, אתר בתוך אתר. מוצג (אתר) מחאה ופרשנות בתוך אתר ההנצחה של גבעת התחמושת


go back to Recent and Forthcoming Conferences and Presentations